Internetowy "Wniosek o wydanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej" przeznaczony jest tylko dla spersonalizowanej karty ze zdjęciem.

Po uzyskaniu potwierdzenia poprawnie złożonego wniosku, proszę udać się do Punktu Obsługi Klienta ZDZiT po odbiór Karty.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że w związku z chwilową niedostępnością na rynku elektronicznych kart, nastąpi chwilowa przerwa w wydawaniu Olsztyńskiej Karty Miejskiej.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie obowiązujące bilety w olsztyńskiej komunikacji miejskiej dostępne są za pośrednictwem aplikacji mobilnych moBilet, mPay i zBiltem, do skorzystania, z których zachęcamy. Poszczególne rodzaje biletów dostępne są także w 51 biletomatach stacjonarnych na terenie Olsztyna oraz ponad 200 biletomatach mobilnych w pojazdach komunikacji miejskiej.

Za chwilowe utrudnienia przepraszamy.

Dane osobowe wnioskodawcy

Proszę zaznaczyć, jeżeli użytkownikiem karty OKM będzie inna osoba niż wnioskodawca

Dane osobowe użytkownika Olsztyńskiej Karty Miejskiej

Zdjęcie użytkownika Olsztyńskiej Karty Miejskiej


Adres zamieszkania użytkownika Olsztyńskiej Karty Miejskiej


Podstawa do korzystania z uprawnienia do przejazdu bezpłatnego/ulgowego

Zaznacz tą opcję, jeżeli posiadasz bezterminowe uprawnienie do przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych

Informacje dodatkowe